Lektoři

Mgr. Jitka Beránková
VŠ Sociální pedagogika. Metodik sociální práce. Lektorování seminářů pro zaměstnance v oblasti...
Mgr. Eva Čadová
VŠ Speciální pedagogika - somatopedie, psychopedie, logopedie. Základní psychoterapeutický výcvik....
Mgr. Miroslav Erdinger
Studoval teologii na Evangelické teologické fakultě v Praze a sociální práci na Filosofické fakultě...
Bc. Zuzana Fišarová
Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Komunikační dovednosti. Institut Psychoterapie -...
Mgr. Rudolf Hadrava
Je lektorem a koučem specializujícím se na manažerské, obchodní, komunikační a telefonické...
Eva Havrdová
Atestace z fyzioterapie. 23 let praxe terapeuta v psych. léčebně. Lektorování kurzů na VŠ. Vedení...
Saša Heidlerová
Výcvik v PCA terapii. 23 let praxe terapeuta v psych. léčebně. Lektorování kurzů na VŠ. Vedení...
Mgr. Barbora Hejdová
Filozofická fakulta UP Olomouc - Psychologie. Evangelická teologická fakulta UK Praha - Teologie. Lektorka...
Danuše Hellerová
Psychologie a psychoterapie. Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta PCA - psychoterapeutický...
PhDr. Danuše Slánská
Institut pro výcvik v Gestalt terapii v Praze (Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii);...
Mgr. Kamila Novotná
FF UK Praha: Psychologie, sociologie Lektorská a poradenská činnost. Relaxační masáže.
Mgr. Lukáš Bednařík
Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc: Charitativní a sociální práce. Řízení v...
Mgr. Jana Haslingerová
Mgr. Ilja Hradecký
MUDr. Karel Nešpor
Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Absolvovala obor sociální pedagogika na PedF JČU v Českých Budějovicích, VOŠ sociální v...
Mgr. Lucie Hermánková
FHS UK Praha: Řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací. Vedoucí služeb a týmu,...
Mgr. Naďa Homolová
UHK Hradec Králové: Sociální politika a sociální práce Sociální pracovnice NADĚJE Odborný poradce...
PhDr. Josef Hrdinka
Teologický seminář CASD v Praze (Andrews univerzita) Angličtina, Jazyková škola – státní zkouška,...
Mgr. Petr Hudlička
praxe: Pražský institut PCA – výcvikový terapeut od r. 2002 Denní stacionář KC Břevnov Fokus Praha,...
Miroslava Chrzová, DiS.
Sociálně právní akademie Praha PCA Praha - sebezkušenostní výcvik Institut postgraduálního...
PhDr. Jitka Ivanková
Mgr. Gabriela Javornická
Mgr. Gabriela Javornická vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole...
Mgr. David Javornický, ACC
Mezinárodní certifikát ICF International Coach Federation Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik na...
MUDr. Marie Janovská
1. Lékařská fakulta UK Praha, všeobecné lékařství. Atestace v oboru psychiatrie. Psychoterapeutický...
Bc. Pavel Kalpakcis
Vystudoval:
Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. - diplom; Technickou...
Pavel Klimeš
Od roku 2010 se věnuje poskytování specializované paliativní péče. V minulosti pracoval v...
Mgr. Uršula Klimszová
UTB Zlín - Sociální pedagogika Trenér NLP - Neurolingvistické programování Vedení kurzů pro...
Mgr. Karel Kosina
Jiří Král, Dip. MGMT
The Open University: komunikace, aktivizace, motivace, teamová spolupráce, řízení zdrojů, provádění...
Mgr. Marta Kreuzerová, DiS.
UHK Sociální pedagogika Vedoucí oddělení sociální péče. Sociální pracovník pro nezaměstnané...
Mgr. Eva Kubová, DiS.
Andragog. Publicista.
Bc. Lukáš Kudláček
Ing. Bc. Veronika Kusá
VŠ Karlovy Vary - Sociálně právní činnost; VŠ Finanční a správní   Vedoucí poboček NADĚJE...
Mgr. Martina Langerová
Univerzita Palackého Olomouc: Sociologie Zástupce ředitele, metodik kvality sociálních služeb,...
Bc. Pavel Matula, DiS.
Vystudoval speciální pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvoval dva psychoterapeutické výcviky - dynamicky a...
Mgr. Kamila Novotná
Mgr. Eva Pogodová
Jednooborová psychologie. Vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV. Předsedkyně Asociace...
Martin Soudský, DiS.
Vyšší odborná škola Perspektiva - sociální práce. Sociální pracovník v azylovém domě pro rodiny....
JUDr. Olga Sovová
Absolventka Právnické fakulty UK , PH. D. oboru veřeiné právao. Docentka v oboru bezpečnostní...
Zuzana Stancová
Sociální pedagog – psychoterapeut. Dlouhodobě pracuje v oblasti vzdělávání a výchovy, sociální...
Ing. Jiří Staníček
Bc. Lucie Šumberová
CMTF ÚP Olomouc; sociální práce, metody sociální práce, sociální politika; sociální pracovník,...
Mgr. Ing. Radana Uhýrková
UTB Zlín: Management ve zdravotnictví UTB Zlín: Ošetřovatelství UP Olomouc: Učitelství Zdravotnický...
Mgr. Zuzana Vanysacker
Mgr. Jitka Vosátková
FF UK Praha, Sociální pedagogika. Sociální pedagožka s dlouholetou praxí v komerční i nekomerční...
Mgr. Květoslava Zapletalová
Magisterské studium v oboru Ošetřovatelská péče v gerontologii, Masarykova univerzita, Brno Trenér...
Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS.
Bc. Hana Čechová
Mgr. Ladislav Ptáček
Tomáš Nevrkla
Bc. Markéta Chýlková
Mgr. Šárka Hlisnikovská
Mgr. Jana Tomšová
Mgr. Dana Pivrncová
Ing. Jana Pilná
MUDr. Gianna Conti
Miloslav Havelka
Bc. Lucie Šumberová
Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Mgr. Ivan Ryšavý
Mgr. Jana Haslingerová
Ing. Petra Davidová
Mgr. Jana Petruželová, DiS.
fyzioterapeutka, provozovatelka nestátního zdravotnického zařízení Mgr. Jana Petruželová,...
Mgr. Ing. Michaela Fajnorová
Mgr Marcela Janotová
Dr. Dana Cooke, PH.D.
Mgr. Eliška Vondráčková
Tomáš Klášterecký, DiS.
Tomáš Stronček, DiS.
Jan Novák