JUDr. Olga Sovová

Absolventka Právnické fakulty UK , PH. D. oboru veřeiné právao. Docentka v oboru bezpečnostní management a kriminalistika. Vyučuje na Katedře veřejné správy Policejní akademie České republiky v Praze. Specializuje se na správní právo procesní, disciplinární odpovědnost regulovaných povolání a veřejnoprávní otázky zdravotnického práva. Je spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007), kde externě vyučuje a spolupracuje též s katedrou trestního práva. Doc. Sovová byla v letech 2011-2017 zástupkyní ředitele a poté statutární zástupkyní ředitelky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. V současné době na této Univerzitě působí jako akademická pracovnice Ústavu sociální práce Filosofické fakulty. Zabývá se interdisciplinárními a právními otázkami sociální práce. Je autorkou českých i zahraničních publikací v oblasti ochrany veřejných práv pacientů, disciplinární a profesní odpovědnosti zdravotnických a sociálních pracovníků a veřejnoprávní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Doc. Sovová je rovněž advokátkou a zapsanou rozhodkyní pro spotřebitelské spory. Je členkou Unie rodinných advokátů a místopředsedkyní Asociace na ochranu ekonomických zájmů Evropské unie v České republice. Pravidelně přednáší též na akcích určených veřejnosti pro popularizaci otázek zdravotnického práva.