Bc. Pavel Kalpakcis

Vystudoval:
Pražskou psychoterapeutickou fakultu u doc.MUDr. J.Skály CSc. - diplom; Technickou univerzitu v LB – obor speciální pedagogika – etopedie (poruchy chování; Člen akreditované výcvikové psychoterapeutické skupiny SUR 40 – pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (pod vedením doc.MUDr.PhDr.Kamila Kaliny.CSc.);
Úspěšně absolvoval Kurz terapeutických komunit (esf a MPSV) – certifikát; Dvouleté studium na TUL LB – Kurz pedagogiky pro vychovatele – prospěl s vyznamenáním; Semináře v rámci studia psychoterapie – Rogersovská psychoterapie; •Neverbální techniky v psychoterapii; Biodynamické masáže v psychoterapii; Poruchy příjmu potravy; Strukturované metody logoterapie; KBT úzkostných poruch; Semináře o problémech při výchově dětí pořádaných PPP.

V průběhu let pracoval v mnoha oborech pomáhajících profesí - v nemocnici, v ústavu sociální péče pro osoby s mentálním postižením, v terapeutické komunitě pro drogově závislé.
V současnosti působí jako psychoterapeut a pedagog, lektor v oblasti vzdělávání pedagogů a pracovníků v sociálních službách (více www.velkyvuz-server.cz), zabývá se rovněž prevencí sociálně - patologických jevů u dětí.
Ve své terapeutické praxi vychází také z LOGOTERAPIE, psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci lidem v těžkých životních situacích. Na toto téma také přednáší. Ve svých přednáškách vychází z osobních zkušeností s klienty, se kterými v průběhu mnoha let pracoval. Praxe: 1996 - 2004 - vedoucí domácnosti v ÚSP Horní Maxov (osoby s mentální retardací)

2005 - pedagog ZŠ Žižkova Turnov

2005 - krátce jako noční vychovatel ISŠ Turnov

2007 - veřejně přednáší na téma: "Jak se vyrovnat s těžkou životní situací - Logoterapie" - na tomto odkaze je možno vyslechnout rozhovor který jsme poskytli pro Český rozhlas 4 , jehož tématem je logoterapie

2008 - až do současnosti - soukromá psychoterapeutická a spec.pedagog. praxe

2006 - až do současnosti - psychoterapeut - Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves / Chrastava

2006 - 2012 až do součastnosti pedagog a preventista sociálně patologických jevů v ZŠ Malá Skála

2011 - až do současnosti lektor společnosti Velký Vůz - oblast vzdělávání pedagogů a pracovníků sociálních služeb - více na https://velkyvuz-sever.cz/

Více zde: https://www.poradna-psychoterapie.eu/o-nas/