Mgr. Petr Hudlička

praxe: Pražský institut PCA – výcvikový terapeut od r. 2002 Denní stacionář KC Břevnov Fokus Praha, od r. 2008 jako jeho vedoucí a od r. 2011 jako ředitel zdravotních služeb Fokusu Praha 2002 – 2006 jako klinický psycholog v ÚVN Praha od r. 2006 – Psychosomatická klinika (klinický psycholog a psychoterapeut) vzdělání, stáže, kurzy: psychologie FF UK v Praze (registrovaný klinický psycholog) pětiletý komplexní vzdělávání v psychoterapii pod hlavičkou 1. lékařské fakulty UK dvouletý supervizní výcvik v PCA člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP Kromě klasické psychoterapie (individuální i skupinové) se věnuje též poetoterapii. Autor knihy Prožívání – Zkušenost – Životní svět aneb O cestách tam a zase zpátky a kapitoly Poetoterapie v knize Současná psychoterapie (Vybíral Z., Roubal J., eds.).