Bc. Zuzana Fišarová

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Komunikační dovednosti. Institut Psychoterapie - sebezkušenostní výcvik. Pracuje na Psychiatrické klinice VFN PH.   Publikační činnost: PETR, T., BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., FIŠAROVÁ, Z., NOVOTNÁ, B., BĚHOUNEK, J. CESTA: Program pro lepší spolupráci při léčbě. Praha: ČAS, 2012, ISBN 978-80-260-3134-5. PETR T.; MARKOVÁ E. A kolektiv: Ošetřovatelství v psychiatrii, Praha: GRADA, 2014, str. 247, 248; ISBN 978-80-247-4236-6 PhDr. Hlinovská, J.; Fišarová, Z.: Ošetřovatelský proces v psychiatrii – spojení teorie a praxe. Florence plus dostupné na: <http:// www.florence.cz/osetrovatelstvi/florence-plus/>, 2009. ISSN 1801 – 464-X. Fišarová, Z.:Zajistit bezpečí patří do kompetence manažera Florence, 2009, ročník V, č. 5, str. 33. ISSN 1801 – 464-X.