Jiří Král, Dip. MGMT

The Open University: komunikace, aktivizace, motivace, teamová spolupráce, řízení zdrojů, provádění změn, vedení malých kolektivů až po celé organizace, managerské dovednosti spolupráce s Domovem pro seniory Planík, spolupráce s NADĚJE