Mgr. Gabriela Javornická

Mgr. Gabriela Javornická vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde absolvovala pětiletý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR a kurz "Psycholog ve zdravotnictví". Ve své diplomové práci se věnovala tématu "Motivace psychosomatických klientů k psychoterapii". U CoEdu získala certifikaci "Profesionální kouč". Aktuálně je frekventantkou dvouletého akreditovaného kurzu v Rorschachově metodě u Institutu klinické psychologie a kurzu Kompletní krizové intervence v Déčku Liberec.   Pracovala v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy na odděleních léčby závislostí, ochranného léčení a na příjmu. Zde získala zkušenosti s psychologickou diagnostikou, komunitní léčbou a především se skupinovou a individuální psychoterapií. Pracovala s pacienty závislými na alkoholu, drogách, lécích a automatech, s muži a ženami s poruchami osobnosti, psychotickými, neurotickými a psychosomatickými onemocněními. Pracuje v Terapeutickém centru Modré dveře a Centru komplexní péče Roseta, kde poskytuje individuální psychoterapii a psychologické poradenství. Aktuálně se také připravuje na povolání klinického psychologa.