Tomáš Klášterecký, DiS.

Tomáš Klášterecký, DiS. (*1981 v Ústí nad Orlicí), ženatý, vychovává 3 děti. Vystudoval obor železniční doprava a přeprava a sociální práci na VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové. Absolvoval výcvik v psychoterapii zaměřené na člověka (PCA) a řadu střednědobých a krátkodobých výcviků a kurzů. Od roku 2004 pracuje na různých pozicích ve službách pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké (Terénní programy, Kontaktní centrum, Ambulantní centrum pro léčbu závislostí, Metadonové substituční centrum). V současné době je vedoucím Komunitního centra Židlochovice a má soukromou poradenskou praxi. (https://tomasklasterecky.cz/)