Danuše Hellerová

Psychologie a psychoterapie. Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta PCA - psychoterapeutický výcvik. Terapeutické komunity v léčbě závislostí. Rodinné poradenství pro pracovníky s drogovou problematikou - nácvik práce s rodinou závislých. Péče o duchovní rozměr člověka. Psychofarmaka. Gambling. Arteterapie.