MUDr. Marie Janovská

1. Lékařská fakulta UK Praha, všeobecné lékařství. Atestace v oboru psychiatrie. Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Základní kurz krizové intervence. Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci. Psychiatr v ambulanci. Primář na režimových odděleních pro léčbu návykových nemocí. Oddělení psychiatrie pro děti a dorost. Lektorská činnost - odborné kurzy pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky