Mgr. Eva Čadová

VŠ Speciální pedagogika - somatopedie, psychopedie, logopedie. Základní psychoterapeutický výcvik. Kurz imaginativních metod. Vedoucí Speciálně pedagogického centra pro TP.   Lektorování kurzů:   Alternativní a augmentativní komunikace Individuální plánování v sociálních službách Individuální vzdělávací plán plán Relaxační techniky (prevence stresu a syndromu vyhoření), arteterapie Techniky komunikace se zdravotně postiženými Zdravotní postižení se zaměřením na TP, MP kombinované postižení (autismus) Stimulační techniky pro klienty se zdravotním postižením   Publikační činnost:   Příspěvky do sborníků z konferencí pořádaných UP Olomouc (v rámci projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020)   ČADOVÁ, E a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb Část II. Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP 2012 176 s. IBSN 978 – 80- 244 – 3052 – 2   ČADOVÁ, E a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Olomouc: PdF UP 2012 88 s. ISBN 978-80-244-3378-3   ČADOVÁ, E a kol. Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním PdF UP 2012 107 s ISBN 978-80-244-3308-0