Pavel Klimeš

Od roku 2010 se věnuje poskytování specializované paliativní péče. V minulosti pracoval v nemocničním provozu na urgentním příjmu a interním lůžkovém oddělení. Kromě zdravotnického vzdělání v oboru všeobecná sestra je absolventem akreditovaného vzdělávacího programu v oblasti řízení lidských zdrojů s odborností personalista/specialista. Je absolventem kurzu ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) mezinárodního konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života.
Kromě vedení týmu sester zodpovídá za plánování příjmu pacientů do domácího hospice a provoz ambulance paliativní a podpůrné péče. Odpovídá za výkaznictví zdravotním pojišťovnám u pacientů s úhradou zdravotních služeb domácí paliativní péče z veřejného zdravotního pojištění. Je aktivním členem odborného týmu domácí dětské paliativní péče v rámci Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.