Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

Absolvovala obor sociální pedagogika na PedF JČU v Českých Budějovicích, VOŠ sociální v Prachaticích a magisterské studium v oboru veřejná správa. V sociálních službách působí od r. 2000, prošla od pozice dobrovolnické až po vedoucí. Pracovala se seniory, lidmi se zdravotním postižením, nezaměstnanými, lidmi v krizi a menšinami. Byla ředitelkou Jihočeské rozvojové, o. p. s., spoluzakladatelkou Centra STROOM Dub, o. p. s., je autorkou řady vzdělávacích programů, zabývá se projektovým managementem. Věnuje se konzultační a lektorské činnosti v sociální oblasti a řízení NO. Témata seminářů IVA, kde přednáší A. Tajanovská, jsou mj.: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Proměny stáří a gerontooblek. Komunikace s klientem a rozvoj komunikačních dovedností. Komunikace s uživateli s demencí. Aktivizační techniky. Individuální plánování sociální služby. Syndrom vyhoření a zátěžové situace v sociálních službách. Management sociálních služeb. Fundraising, marketing a PR. Jak prezentovat své zařízení.