Martin Soudský, DiS.

Vyšší odborná škola Perspektiva - sociální práce. Sociální pracovník v azylovém domě pro rodiny. Lektorování kurzů pro soc. pracovníky, klienty PMS i klienty Domu na půli cesty.