Zuzana Stancová

Sociální pedagog – psychoterapeut. Dlouhodobě pracuje v oblasti vzdělávání a výchovy, sociální práce, sociální pedagogiky i psychoterapie s cílovou skupinou klientů, kteří se pohybují na hranici zákona či již zákon překročili. Od roku 1990 se průběžně věnovala v přímé praxi lidem s poruchami chování. Dlouhou dobu pracovala s problémovými mladistvými a jejich rodinami (SVP Prosek, Proxima sociale – KC KROK, SVP Modřany, OS CESTA, VÚM Prosek). V práci s mladistvými se především zaměřovala na mladistvé, kteří měli poruchy chování, delikventní jednání a byli závislí na návykových látkách. Od roku 2001 pracuje na Centru sociálních služeb Praha, kde je vedoucí pracoviště Resocializačních a reintegračních programů. Toto pracoviště je zaměřeno na oblast postpenitenciární péče a odborně realizuje specializované programy pro pachatele trestných činů, obviněné, obžalované, odsouzené a podmíněně propuštěné dospělé klienty. Dále se dlouhodobě věnuje vzdělávání, lektorské činnosti, supervizi, projektové a koncepční činnosti. Úzce spolupracuje v těchto oblastech především s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, organizacemi zaměřenými na sociální práci a s různými odbornými středními, vyššími i vysokými školami. V práci se specializuje na techniky, strategie a taktiky komunikace s problémovými klienty, psychosociální tréninkové aktivity, individuální a rodinou terapii a další formy práce především v oblasti penologie. Má ráda hudbu, obrazy, film, Francii, kočky, zeleninu a klid. Na svět se stále ještě dívá optimisticky.