Zuzana Stancová

Sociální pedagog – psychoterapeut. Dlouhodobě pracuje v oblasti vzdělávání a výchovy, sociální práce, sociální pedagogiky i psychoterapie s cílovou skupinou klientů, kteří se pohybují na hranici zákona či již zákon překročili. Od roku 1990 se průběžně věnovala v přímé praxi lidem s poruchami chování. Dlouhou dobu pracovala s problémovými mladistvými a jejich rodinami (SVP Prosek, Proxima sociale – KC KROK, SVP Modřany, OS CESTA, VÚM Prosek). V práci s mladistvými se především zaměřovala na mladistvé, kteří měli poruchy chování, delikventní jednání a byli závislí na návykových látkách. Od roku 2001 pracuje na Centru sociálních služeb Praha, kde je vedoucí pracoviště Resocializačních a reintegračních programů. Toto pracoviště je zaměřeno na oblast postpenitenciární péče a odborně realizuje specializované programy pro pachatele trestných činů, obviněné, obžalované, odsouzené a podmíněně propuštěné dospělé klienty. Dále se dlouhodobě věnuje vzdělávání, lektorské činnosti, supervizi, projektové a koncepční činnosti. Úzce spolupracuje v těchto oblastech především s Probační a mediační službou ČR, Vězeňskou službou ČR, organizacemi zaměřenými na sociální práci a s různými odbornými středními, vyššími i vysokými školami. V práci se specializuje na techniky, strategie a taktiky komunikace s problémovými klienty, psychosociální tréninkové aktivity, individuální a rodinou terapii a další formy práce především v oblasti penologie. Má ráda hudbu, obrazy, film, Francii, kočky, zeleninu a klid. Na svět se stále ještě dívá optimisticky.
17.
srpna
VOLNÁ
MÍSTA
(3)
Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
Kvasiny
rezervovat
 
 
14.
září
VOLNÁ
MÍSTA
(3)
Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
Kvasiny
rezervovat