Bc. Pavel Matula, DiS.

Vystudoval speciální pedagogiku na UP v Olomouci. Absolvoval dva psychoterapeutické výcviky - dynamicky a hlubině orientovaný SUR a Umění pomáhat, systemický přístup v terapii. Dále prošel výcvikem v mediaci a supervizi. V současné době pracuje jako lektor (zaměřuje se především na témata – práce s agresivním klientem vč. nácviku šetrné sebeobrany, efektivní komunikace a syndrom vyhoření), společně s kolegyní tvoří dvojici pro práci v rámci rodinné mediace a v neposlední řadě se věnuje supervizi. Dříve působil v oblasti drogových služeb, nejprve jako terénní pracovník, poté jako vedoucí K-centra ve Frýdku - Místku (které v roce 2001 spoluzakládal), také se stal členem certifikačního týmu, který dohlíží na kvalitu poskytovaných služeb. Je velkým fotbalovým fanouškem a příznivcem orientačního běhu.
16.
června
Základy komunikace s agresivním klientem I.
Litoměřice
Kurz plně obsazen
 
 
09.
září
Zvládání stresu a stresové zátěže
Praha
Kurz plně obsazen
 
 
23.
září
Základy komunikace s agresivním klientem I.
Praha
Kurz plně obsazen