Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče

Účastník kurzu získá rozšířený přehled o principech paliativní péče a aplikace jejích prvků v oblasti doprovázení umírajícího člověka do praxe. Získá informací o možnostech odborné paliativní péče v České republice.

Doprovázení umírajícího z pohledu paliativní péče
LIDÉ VE STÁŘÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Stručný obsah kurzu:

Paliativní péče – význam, historie, terminologie

Charakteristika rolí ošetřovatelů

Strach jako vyjádření

Fáze smiřování se se ztrátou

Umění doprovázet, na co se zaměřit při poskytování paliativní péče

Nebojme se – pomáhat, hovořit, truchlit