Kompetence sociálního pracovníka - řízení konfliktů

Kurz je zaměřen na téma zvládání konfliktů z pozice sociálního pracovníka. Sociální pracovník se ve své práci přirozeně setkává s konfliktními situacemi, ať už při práci s uživateli sociálních služeb nebo v rámci týmové práce.

Kompetence sociálního pracovníka - řízení konfliktů
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Pro kvalitní poskytování sociální služby je potřeba, aby byl schopen konfliktní situace co nejlépe zvládat, případně jim předcházet. Kurz vede účastníky k uvědomění si vlastního přístupu ke konfliktům, a díky tomu také k uvědomění si možností, jak s konflikty pracovat. Kurz předkládá účastníkům téma konfliktu jako přirozené součásti života, seznamuje je se způsoby a strategiemi řešení konfliktu a s tématem komunikace pro zvládnutí konfliktní situace. Tematické okruhy jsou doprovázeny příklady zasazenými do prostředí sociálních služeb tak, aby si je účastníci mohli představit při své vlastní práci.

 

Obsah:

Konflikt jako přirozená součást života

Vlastní přístup ke konfliktům

Řešení konfliktů

Komunikace v konfliktních situacích