Perspektiva silných stránek v sociální práci

Sociální práce je profesí, která klade na pracovníky obrovské nároky, co se kompetencí týče.

Perspektiva silných stránek v sociální práci
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Měli by disponovat vynikajícími komunikačními schopnostmi a empatickým přístupem ke klientovi apod. Primárním cílem intervence je vždy maximální podpora klienta a zájem podpořit ho ve zvládání náročné životní situace. Z hlediska perspektivy silných stránek se předpokládá, že setká-li se člověk ve svém životě s obtíží, může ho tato situace posílit a dodat mu sílu dále sociálně fungovat. Sociální pracovník tedy pomáhá klientovi porozumět bariérám, vidět své kapacity, podpořit naději. Smyslem tohoto kurzu je naučit se hledat a pojmenovat silné stránek klienta, které lze spatřovat jak v klientovi samotném, tak i v sociálním prostředí, v němž se pohybuje. Pracovníci budou seznámeni s principy posilujícího přístupu a osvojí si jeho metody a okruhy podpůrných otázek.

 

Obsah:

Resilience

Deficitní a posilující přístup ke klientovi

Okruhy podpůrných otázek

Životní příběh

Modelové situace