Kompetence sociální pracovníka - strategie zvládání krize

Smyslem tohoto vzdělávacího kurzu je zvýšit teoretické povědomí o pojmu krize, různých druzích krize a o běžných strategiích zvládání krize.

Kompetence sociální pracovníka - strategie zvládání krize
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Smyslem tohoto vzdělávacího kurzu je zvýšit teoretické povědomí o pojmu krize, různých druzích krize a o běžných strategiích zvládání krize. Krize je běžnou součástí lidského života, může se stát počátečním bodem změny. Kurz je určen sociálním pracovníkům v rámci zvyšování osobnostních kompetencí, psychohygieny a schopnosti sebepoznání a práce s krizí u sebe i u klientů.

 

Obsah:

Definice krize

Krizová období z hlediska vývojové psychologie

Krize jako systém

Jak vydržet expozici utrpení druhých