Kompetence sociálního pracovníka - funkce emocí

Smyslem tohoto vzdělávacího a sebezkušenostního kurzu je zvýšit teoretické povědomí o funkci emocí a vede k základnímu nácviku disciplinovaného reflektování emocí.

Kompetence sociálního pracovníka - funkce emocí
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
SP 
 
 
 
 

Smyslem tohoto vzdělávacího a sebezkušenostního kurzu je zvýšit teoretické povědomí o funkci emocí a vede k základnímu nácviku disciplinovaného reflektování emocí. Kurz je určen sociálním pracovníkům pro zralejší prožívání vlastních emocí a schopnost lépe pracovat s emocemi klientů, což pomůže při vzájemné komunikaci.

 

Obsah:

Teorie emocí

Nepříjemné pocity a práce s nimi

Tělesné prožívání jako zdroj terapie