Identita NADĚJE

Kurz je určen všem zaměstnancům NADĚJE a má za úkol seznámit účastníky se začátky a rozvojem organizace.

Identita NADĚJE
OSTATNÍ
 
čas
4
 
 
 
 

Obsah kurzu:

Začátky a rozvoj NADĚJE

Program činnosti

Poslání a cíle

Etika práce v NADĚJI

Teze pro NADĚJI

Současnost a budoucnost