Zdravá záda pracovníků v sociálních službách

Kurz cílí na problematiku prevence nejčastějších potíží pracovníků sociálních služeb, konkrétně na bolesti a zdravotní komplikace plynoucí z opakované nebo jednostranné fyzické námahy. Kurz věnuje pozornost denním drobným a nenáročným kompenzačním cvikům po manipulaci s uživateli a úkonech denní péče.

Zdravá záda pracovníků v sociálních službách
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Účastníci kurzu získají celkový náhled na vznik a podstatu bolestí zad podle jednotlivých částí páteře. Přiblížený je proces postupného omezování hybnosti páteře v souvislosti s opakovanou jednostrannou zátěží. Vysvětlený je jim význam průběžné kompenzace přímo po námaze, hned po úkonech, ne až v době pasivního odpočinku. Objasněné jim jsou účinky i nežádoucí účinky nejběžnějších léčivých látek, komplikace při jejich dlouhodobém užívání a nadužívání. Jako alternativa jsou účastníkům přiblížené jednoduché fyzikální metody úlevy, automasáže, preventivní tejpování a bandáže. Formou praktických ukázek si účastníci osvojí jednoduché metody úlevy od bolesti. Poslední část kurzu je věnovaná základům tejpování krční, bederní páteře a cvikům na prevenci karpálního tunelu, mobilizaci ramene a prevenci tenzních bolestí hlavy.