Etická dilemata pracovníků v pomáhajících profesích

Etická dilemata pracovníků v pomáhajících profesích
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINYPÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se ve své práci řídí Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Informace dostávají částečně při vstupu do práce ve formě popisu pracovní náplně a etického kodexu organizace dále jsou seznamováni s předpisy a řády daného zařízení. Přesto v praxi velmi často dochází k tomu, že se pracovník dostane do situace, ve které jsou všechna řešení špatná a na výběr je jenom menší nebo větší zlo, které z pohledu pracovníka nevede ke zlepšení situace klienta. Z tohoto důvodu je náplní semináře nejen teoretický základ, a vysvětlení pojmů jako je etika, morálka, dobro a zlo, ale seznámení s příběhy z běžného pracovního života a jejich řešení očima jednotlivců i kolektivu.

V přednášce zazní příklady, o kterých skupina může živě diskutovat, zda jejich řešení bylo správné a přínosné z hlediska klienta, či tomu bylo naopak. Jednotliví posluchači budou moci sdílet své příběhy ze sociální práce a diskutovat o tom, zda se s podobnými problémy již setkali a jak je řešili.

Cílem semináře je podpořit v účastnících vědomí smysluplnosti a důležitosti jejich práce, získání nadhledu při řešení nelehkých životních situací klientů, získání vědomí o možnostech otevřené a diskrétní komunikace s dalšími kolegy, kteří řeší podobné situace. Závěrečná diskuze dává prostor všem účastníkům vyjádřit svobodně své stanovisko k dané tématice.

 

 

Absolvent kurzu získá základní informace o tom, co je etika a jaké druhy etiky jsou v praxi popsány, co znamená pojem dilema v rozhodování, když na řešení konkrétní situace klienta existuje jedna i více možností a nelze se v dané chvíli rozhodnout, která povede k efektivnímu řešení jeho složité životní situace.

 

Na konkrétních příkladech se dozví, jaké základní etické problémy řeší sociální pracovníci při své přímé práci s klienty v oblasti prevence. Dozví se, že teorie – v tomto případě Zákon o sociálních službách a další s tím související předpisy a dokumenty ještě nedávají úplný návod na řešení problematických a reálných situací, které v každodenní práci mohou nastat a nastávají.

 

Závěrečná diskuze shrnuje pocity, které mohou pracovníci v pomáhajících profesí prožívat právě v důsledku těžkého, mnohdy dilematického a mnohdy proto náročného každodenního rozhodování při své práci. Závěr kurzu by měl být povzbuzující pro všechny účastníky, kteří z kurzu odcházejí s vědomím o ušlechtilosti jejich poslání a o důležitosti sebe péče a prevenci syndromu vyhoření.