Diabetes, prediabetes a komplikace diabetu u uživatelů sociálních služeb

Kurz je určený přímé obslužné péči sociálních služeb i terénním sociálním službám, kteří jsou stále více konfrontováni s narůstajícím počtem seniorů nemocných diabetem, stařeckým diabetem a prediabetem. Kurz objasňuje jednoduchou formou pomocí moderních forem 3D vizuální grafiky podstatu onemocnění, souvislosti se změnou fungování vnitřních orgánů a hlavní komplikace, které v určitých stadiích nemoci lze očekávat.

Diabetes, prediabetes a komplikace diabetu u uživatelů sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Účastnící si osvojí základní poznatky o nemocech Prediabetes a Diabetes mellitus. Pochopí základní souvislosti příjmu jednotlivých živin a poruchy metabolizmu u těchto nemocí. Získají informace o změnách na úrovni jednotlivých orgánů: očí, ledvin, nervové soustavy a o nejtypičtějších projevech diabetu na kůži. Osvojí si poznatky k rozpoznání raných příznaků život ohrožujících stavů hypoglykemie a hyperglykemie a komplikací diabetické léčby. Seznámí se s úkony první pomoci v pobytových zařízeních i v improvizovaných podmínkách v domácnosti seniora, v terénu. Účastníci získají základní povědomí o optimálním složení stravy, o režimových opatřeních v seniorském věku. Představeny jsou jim novinky v léčbě, analogy střevních hormonů, nové trendy v monitoringu a léčbě. Seznámí se také se základy prevence diabetických komplikací u seniorů, prevenci kožních infekcí novinkách v prostředcích denní hygieny a speciální péče o kůži a dutinu ústní vhodných pro diabetiky.