Profesní hranice v sociální práci

Kurz je koncipován pro sociální pracovníky a ostatní pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímé péči s klienty a potýkají se s tématikou profesních hranic. Je sestaven tak, aby účastníky seznámil s obecnými teoriemi o profesních hranicích a jejich nastavením a zároveň dále rozvíjel znalosti a schopnosti dobře nastavit nejen profesní hranice, ale rovněž nastavit dobrý profesní vztah s klientem.

Profesní hranice v sociální práci
 
čas
8
SP 
 
 
 
 

Účastník kurzu je po jeho absolvování schopen správného nastavení profesních hranic s klientem, komunikování těchto hranic s klientem, je připraven na potenciální překročení profesních hranic a jak jej následně řešit včetně tipů, jak takové situaci předejít. Dále je účastník kurzu seznámen se základními metodami sebepéče, jež pomáhají předejít syndromu vyhoření, ke kterému při dlouhodobému vystavení překračování hranic může docházet.