Frustrace pracovníka v sociálních službách

Kurz se vztahuje k frustraci pracovníků v sociálních službách v přímé péči s klienty, zejména závislými, kteří se nacházejí v různém stupni motivace v procesu změny, a proto mají často jiné cíle a motivace než sociální pracovníci.

Frustrace pracovníka v sociálních službách
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

V tomto kurzu se účastníci dozvědí více o procesu a fázích motivace a také specifickém způsobu práce s klienty v dané fázi. Kurz zohledňuje konkrétní zkušenosti účastníků s takovou frustrací a také přináší zkušenosti lektorky z praxe, jak se závislými a psychiatrickými klienty psychiatrických léčeben, tak z přímé péče s klienty v rámci sociálních ambulantních a terénních služeb. Kurz je interaktivní, obsahuje rovněž nácviky formou role play.

 

Obsah:

Frustrace sociálního pracovníka

Závislý klient

Proces a fáze motivace

Motivační rozhovory