Základy práce se skupinou

Dvoudenní kurz se zaměřuje na osvojení základních principů a pravidel skupinové práce s cílovou skupinou. Cílem je vysvětlit, popsat, provést, vyzkoušet a zažít s frekventanty to, čemu se říká skupinová práce a převést ji do praxe tak, aby byli schopni tento nástroj sociální práce vhodně využívat.

Základy práce se skupinou
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

V rámci kurzu se pracuje na dvou rovinách - teoretické a sebezkušenostní (při které si frekventanti vyzkouší, co obnáší práce se skupinou). Frekventanti si po absolvování kurzu odnesou vlastní rámec, jak používat skupinovou práci při výkonu své profese, s ohledem na jejich cílovou skupinu.

 

Stručný obsah kurzu:

Skupinová dynamika

Organizace skupiny

Průběh skupinových setkání

Pomocné techniky