Etická dilemata v péči o seniory

Absolvent porozumí rozdílům mezi jednáním etickým a neetickým. Dokáže identifikovat, která situace a stav vyskytující se v péči o seniory, je etickým dilematem.

Etická dilemata v péči o seniory
LIDÉ VE STÁŘÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Ví, že v těchto problematických situacích je třeba postupovat s opatrností, uvědomuje si rizika nevhodného řešení eticky choulostivých situací. Umí o problematice etických dilemat přemýšlet a snaží se hledat optimální řešení. Je si vědom toho, že situace, které lze v péči o seniory zařadit mezi etická dilemata, nemají jediné správné řešení. Chápe, že nejvhodnější postup v eticky náročných situacích je vždy individuální a závislý na konkrétní situaci.

 

Stručný obsah kurzu:

Etická principy v pomáhajících profesích

Etické problémy spojené s pomáhající profesí

Komunikace s klienty z etického hlediska

Manipulativní jednání

Syndrom EAN

Umírání a eutanázie z etického hlediska