Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty

Seminář nabízí nástroje profesionální komunikace pracovníka sociálních služeb, které potřebuje, aby byl schopen řešit konfliktní a jinak náročné situace při komunikaci s klientem.

Úvod do komunikace s manipulativními a agresivními klienty
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
11.
září
VOLNÁ
MÍSTA
(3)
 
 
 
 
 

Konflikty a emoce bývají častou příčinou menší efektivity poskytované služby daným pracovníkem. Mohou také vést k vnitřní nespokojenosti pracovníka a tím z dlouhodobého pohledu k syndromu vyhoření. Cílem semináře je připravit účastníky co nejlépe zvládat a předcházet komunikačně náročným situacím, se kterými se ve své práci setkávají. Mezi takové situace patří - konflikty, emočně vypjaté situace, manipulativní jednání, apatický či naopak provokativní přístup ze strany klienta. Dalším z cílů semináře je vybavit pracovníky takovými nástroji komunikace, aby si uměli v takto náročných situacích poradit, věděli jak nejlépe zamezit vzniku konfliktu a své jednání uměli řídit uvědoměle. Součástí semináře je také praktický nácvik v modelové situaci.

 

Stručný obsah kurzu:

Manipulace, typy manipulátorů

Manipulační strategie, taktiky

Způsoby obrany proti manipulaci

Konfliktní, problémové a agresivní chování

Eskalace napětí a strategie při řešení konfliktních situací

Asertivní přístup v konfliktních situacích