Asertivní vedoucí v sociálních službách

Vedoucí budou povzbuzeni k tomu, aby ve své práci vystupovali a postupovali asertivně. Připomenou si nebezpečí pasivity a agresivity v práci vedoucího, problém měkkosti i mocenského stínu.

Asertivní vedoucí v sociálních službách
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
SP VP 
 
 
 
 

Vyzkoušejí si aplikaci asertivity na reálné těžké situace. Prakticky si osvojí asertivní techniky a jejich propojení s těmito těžkými situacemi. Vrátí se do své práce s obnoveným elánem.

 

Obsah:

Autorita vedoucího

Mocenský stín v pomáhajících profesích

Asertivita

Komunikačně těžké situace

Asertivní techniky

Kolečko hodnocení