Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace I

Emoce nám pomáhají v dosahování našich cílů a chrání nás před psychickým i fyzickým ohrožením. Jsou naším "navigačním systémem", protože upozorňují na naplnění či frustraci našich základních potřeb.

Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace I
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Kurz je určen sociálním pracovníkům napříč cílovými skupinami, učí především nahlédnou sebe, svůj způsob vnímání a porozumění. Tato sebezkušenost umožňuje porozumět vlastním reakcím na klienta a pak i reakcím klienta v dané situaci. Kurz odpovídá na potřebu a zájem zaměstnavatele pečovat o psychické zdraví a psychohygienu svých zaměstnanců a reaguje na tyto tendence v sociálních službách. Je určen všem, kteří chtějí porozumět významu "emoční nepohody" v rozeznávání potřeb účastníků komunikace a následné volbě komunikačních strategií. Cílem prvního dne je získat náhled na vlastní automatismy v myšlení a emočních reakcích na různé komunikační podněty a nabídnout inspiraci, jak s nimi pracovat s laskavostí k sobě a zvídavostí a jak naplňovat své vlastní potřeby coby základ pro respektující vědomou komunikaci.

Lektorka vychází ze svých dlouhodobých praktických zkušeností a vzdělání v oblasti všímavosti ("mindfulness") a respektujících komunikačních dovedností.

Podstata emocí je přiblížena humornou formou s využitím běžných situací, se kterými se účastníci mohou ztotožnit.

Součástí kurzu je trénink všímavosti, který rozvíjí schopnost sebeuvědomění, a praktické tipy na zvládání vlastních intenzívních emocí a ošetření vlastních potřeb prostřednictvím empatie k sobě a autentického sebevyjádření.