Základy práce s uživateli návykových látek

Kurz má za cíl stručně a obecně seznámit pracovníky pomáhajících profesí v různých typech služeb s možností pomoci klientům v oblasti zneužívání návykových látek a závislostního chování.

Základy práce s uživateli návykových látek
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Účastníci kurzu budou seznámeni s tím, co vlastně znamená diagnóza závislosti, s dělením a účinky návykových látek, potřebností sběru anamnestických údajů a s „kolem změny“ pro určení fáze klientovy motivace ke změně. Všechny tyto informace budou prakticky propojovány s fungující sítí služeb pro uživatele drog a jejich blízké v ČR. Účastníci kurzu si tak odnesou povědomí o tom, jak ke klientům s problematikou užívání OPL přistupovat a jak s nimi komunikovat, jak správně vyhodnotit jejich potřeby a cíle a do jakého zařízení je odkázat.