Jak spolu vycházet v týmu

Osmihodinový kurz „Jak spolu vycházet v týmu“ nabízí základní se-známení s tématem týmových rolí (účastník se dozví, proč je důležité mít v týmu obsazeny všechny role jako koordinátor, realizátor, stmelovač apod.), popisuje funkce týmu, procesy, které se dějí v jednotlivých týmech, zabývá se tématikou konfliktů v týmech, jejich řešením a prevencí. Kurz dále nabízí práci s tématy jako sociální systémy uvnitř týmu, připojení zaměstnance k týmu – organizaci, týmová sounáležitost, potřeby a očeká

Jak spolu vycházet v týmu
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Práce s pojmy
Jak vidím svou roli v týmu
Komunikace a podpora týmových hodnot
Narativní technika