Jak spolu vycházet v týmu

Vzdělávací 8-hodinový kurz je určen pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, kteří chtějí efektivně řídit svůj tým a motivovat své zaměstnance, ale také pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách se zaměřením na sounáležitost pracovníků k týmu a vytvoření dobré pracovní atmosféry podporující společný cíl týmu.

Jak spolu vycházet v týmu
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz má seznámit pracovníky s možnostmi, jak reagovat na standardní situace, které nastávají v týmu, a to pomocí komunikačních dovedností, jež napomáhají předcházet konfliktům a manipulacím. Vzdělávací program také nabízí řešení pro případ, kdy ke konfliktu dojde. Dále se kurz zaměřuje na konkrétní role a typologii pracovníků v týmu, možnostem, jak přispět ke zvýšení výkonnosti týmu nebo jak odbourat stres pro udržení efektivity práce. Kurz je veden interaktivně a prakticky, s množstvím modelových situací, ve kterých si účastníci mohou své dovednosti ověřit. Důraz je kladen na motivaci a stmelení týmu, charakteristiky nezbytné pro správné fungování týmu, s ohledem na specifické prostředí oblasti sociálních služeb.

 

Stručný obsah kurzu:

Budování, komunikace a přínos jednotlivce v týmu

Stabilita a funkčnost týmu založená na dobré komunikaci jednotlivců a jejich roli

Řešení nastalého konfliktu a manipulace v týmu

Týmová práce pod stresem a udržení vlastní motivace