Kompetence sociálního pracovníka - úvod

Kurz je určen sociálním pracovníkům jako pomoc proti vyhoření, uchování vnitřní stability a součást rozvoje osobnosti a nutné psychohygieny v náročné práci v sociální oblasti.

Kompetence sociálního pracovníka - úvod
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
16
SP VP 
 
 
 
 

Smyslem je uvědomit si svá hlavní citlivá místa, dostat se do kontaktu s nejdůležitějšími vlastními emočními traumaty a najít pro ně pojmenování. Tím se zmenšuje možnost, že si sociální pracovník bude své vnitřní problémy odreagovávat na klientech. Cílem je zjistit, že leccos, co u profesionála vyvolávají druzí jako zcela oprávněnou a logickou reakci, přijímají jiní členové skupiny (v kurzu) jinak. Tzn., naučit se vidět odlišné pohledy na věc a pokusit se jim rozumět.

Pozn.: Obsah tohoto kurzu je inspirován potřebami sociálních pracovníků neziskových organizací, se kterými se lektorka dlouhodobě setkává napříč republikou.

Profil účastníka:

Absolvent kurzu získá kompetence

  • Znalost teorie
  • Znalost technik a experimentů napomáhajících uvolnění a posílení sebeuvědomění
  • Lepší porozumění vlastním pocitům
  • Prohloubení sebepoznání jako nástroj k lepší identifikaci a diferenciaci pocitů a chování ve vztahu ke klientům