Individuální plánování II - životní příběh klienta

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jeho cílem je, na základě životního příběhu klienta, jeho zjištěných možností, schopností a na základě jeho nepříznivé sociální situace (proč sociální službu využívá/chce využívat), nastavit proces sociální služby.

Individuální plánování II - životní příběh klienta
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Jeho cílem je, na základě životního příběhu klienta, jeho zjištěných možností, schopností a na základě jeho nepříznivé sociální situace (proč sociální službu využívá/chce využívat), nastavit proces sociální služby tak, aby odpovídal poslání sociální služby a individuálním potřebám konkrétního klienta. Základem takové spolupráce je vymezení pojmů „přiměřené a nepřiměřené riziko“ tak, aby v průběhu plánování sociální služby pro konkrétního klienta byla respektována jeho individualita a klient se mohl v rámci sociální služby a svého životního příběhu rozhodovat a určovat si své osobní cíle. Nedílnou součástí kurzu je práce s dokumentací sociální služby – tj. proces tvorby písemných individuálních plánů a individuálních záznamů o průběhu služby (§ 88 písm. f) ZSS), a to nejprve na modelových předpřipravených kazuistikách a následně i na příbězích konkrétních anonymních klientů, se kterými se účastníci setkávají.

Profil účastníka:

Účastník:

  • se orientuje v souvislostech procesu individuální plánování (zákonný rámec a smysl individuálního plánování)
  • zná význam pojmů „přiměřené a nepřiměřené riziko“
  • umí pracovat s životním příběhem klienta a jeho potenciálem
  • zvládá samostatně společně s klientem stanovit osobní cíl a kroky k jeho naplnění
  • umí sestavit písemný individuální plán a vést písemné záznamy o průběhu služby