KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ

 

odběr newsletterů

Pokud chcete dostávat informace o tom, co se chystá, dejte nám prosím váš email.
uvod

O KURZECH

NADĚJE vzdělává od r. 1996. Na základě mnohaleté zkušenosti nabízíme další vzdělávání poskytovatelům sociálních služeb, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, vedoucím pracovníkům a osobám pečujícím. Náš početný lektorský tým zahrnuje odborníky z našich řad i externí lektory. Všechny nabízené kurzy jsou akreditované u MPSV.

Příprava jednotlivých akreditací probíhá v úzké spolupráci s našimi pracovníky a na základě požadavků z praxe. Lektoři se snaží v co nejvyšší míře uplatňovat své profesní zkušenosti ze sociální oblasti a zážitkovou formou předložit účastníkům nové zkušenosti i dovednosti.

NAPSALI O NÁS

S NADĚJÍ jsme realizovali kurz na klíč "Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty". Spolupráce byla velmi dobrá, rychlé jednání, velká spokojenost jak s paní lektorkou, tak s obsahem kurzu i s organizací. NZDM Most

...

NADĚJE nám v posledních letech poskytla třikrát vždy kvalitní vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Pokaždé jsme si objednali tzv. školení na klíč, a to v rozsahu 16 hodin.

 Výhodou školení na klíč bylo především to, že školitel dorazil přímo k nám do Pacova a kurz dovedl vždy přizpůsobit naší sociální službě. Školení nepřinášela jen strohé teoretické výklady, ale také praktické nácviky. Mnoho poznatků ze školení sjem zakomponovali do našeho každodenního poskytování služby. To vše je důkazem toho, že školení od NADĚJE patří mezi špičku ve vzdělávání. Mgr. Rostislav Horek, Centrum LADA, z.s. Pacov.

NADĚJE realizovala pro Město Litoměřice akreditované vzdělávací programy, které byly aktivitou projektu "Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích. Tyto kurzy slouží jako základ pro orientaci v procesech plánování sociálních služeb.

V průběhu března a dubna realizovala NADĚJE v rámci projektu "Edukací ke kvalitě" Zlínského kraje odborný vzdělávací kurz "Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb" vybraným zařízením na Zlínsku. Projekt vycházel z individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých účastníků.