Mobilita klientů seniorského věku v zařízení sociálních služeb

Mobilita klientů seniorského věku v zařízení sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Kurz je koncipován pro přímé pracovníky sociálních služeb, kteří jsou
v každodenním kontaktu s více či méně mobilními klienty. Problematika je proto rozdělena na dvě části. První část se zabývá jak základním správným polohováním imobilních klientů jako prevencí, tak i speciálním polohování u klientů po cévní mozkové příhodě a polohováním vycházejícím z konceptu Bazální stimulace. Druhá část je věnována mobilitě na lůžku, postupné vertikalizaci klienta a nácviku jeho chůze. Kurz má teoretický podklad a praktické ukázky s možností si vše vyzkoušet.

 

Po absolvování kurzu budou znát účastníci zásady a cíle polohování. Budou mít praktickou zkušenost s tím jak správně napolohovat klienta
a jaké pomůcky k tomu využít. Budou umět klienty správně systematicky vertikalizovat a vyvarují se možných chyb.