Narušené způsoby chování u dětí a dospělých I

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dlouhodobě problémovými klienty. S dětmi a dospívajícími s poruchami chování, které "zlobí, ač toho pro ně tolik dělám".

Narušené způsoby chování u dětí a dospělých I
LIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Případně "dobře se chytil a za čas zase agresivní, zhulený..." S dospělými, kteří přijímají mnohostrannou pomoc a jeví se "nenapravitelní, nevděční". V posledních desetiletích osvětluje přičiny a strukturu tohoto chování koncept vztahové vazby (attachment) v dětství. Mnoho projevů chování takových klientů začne být srozumitelných: "nedělá to schválně, není nevděčný", ale jeho mozek má určité limity. Účastníci kurzu se seznámí s konceptem vztahové vazby. Také prostřednictvím sebepoznání (test ERC), prostřenictví videí, kazuistik. Účastníci kursu se seznámí s postupy, ja předecházet emočním výbuchům a zlidňovat je. Jak, v dlouhodobém horizontu, přinášet opakovanou emoční korektivní zkušenost a aspoň z části zlepšit vztahovou vazbu klientů. Jak uplatňovat respektující přístup. Praktické postupy budou náplní pokračujícího kursu.

 

Profil účastníka: Absolvent kursu bude schopen orientačně diagnostikovat typ citové vazby svého klienta. Bude lépe předvídat jeho chování, vyhne se spouštěčům jeho neklidu nebo úzkosti. Bude schopen lépe korigovat jeho chování a modulovat emoce. Bude chápat kořeny potíží klienta v jeho raném dětství. Tak bude chráněn před neadekvátním sebeobviňováním "co dělám špatně". Případně před ukřivděností "já toho pro něj tolik dělám, a on tohle". Absolvent bude teoreticky připraven pro nácvikové praktické pokračování tohoto kurzu.