Individuální plánování v praxi sociálních služeb

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, ergoterapeuty a všechny ostatní pracovníky, kteří v organizaci plánují s klientem službu.

Individuální plánování v praxi sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Vzdělávací program poskytne účastníkům prvotní znalosti o postupech v individuálním plánování zaměřeného na člověka – metody, techniky. Seznámí se s plánováním u klientů a s formulováním cílů. Pochopí, že je třeba rozlišovat, co je cíl klienta a co by chtěli pracovníci. Budou vědět, že cílem individuálního plánování je poznat lépe člověka a jeho situaci, podpořit člověka v naplňování jeho potřeb a cílů, v rozvíjení jeho možností, a umožnit člověku žít život srovnatelný s vrstevníkem bez jakéhokoli znevýhodnění (sociální, zdravotní). V rámci kurzu se pokusí vytvořit individuální plán „svého“ konkrétního klienta. Kurz je koncipován jako prvotní vhled do problematiky.

 

 

Cílové kompetence: Absolvent kurzu bude mít znalosti o Individuálním plánování, pochopí základní principy rozhovoru s klientem, bude umět vytvořit záznam a lépe formulovat s konkrétním klientem jeho cíle. Nahlédne na vytvoření plánů i u klientů, kde je komunikace z různých důvodů ztížená (problémy v komunikaci, nespolupráce, apod.).