Základy komunikace s agresivním klientem I.

Pracovníci pomáhajících profesí bývají v práci vystaveni zvýšenému riziku agresivního chování ze strany uživatelů služeb. Kurz Základy komunikace s agresivním klientem si klade za cíl objasnit nejčastější motivace agrese a možnosti, jak konfliktům předcházet nebo je zastavit již v zárodku.

Základy komunikace s agresivním klientem I.
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Pro případ, že ke konfliktu skutečně dojde, naučí se účastníci základní principy jeho deeskalace a to nejen z hlediska verbální komunikace, ale zejména projevů neverbálních a metakomunikace. V neposlední řadě se budeme věnovat práci s vlastní agresí a bezpečnosti sociálních pracovníků při výkonu profese. Kurz nabídne krátký prostor pro praktický nácvik komunikace s agresivním člověkem, sdílení dobré praxe a práci s příklady z praxe samotných účastníků. Na kurz bude navazovat II. - nácvik.

 

Obsah:

Agrese, motivace agresivního chování; Zvědomování vlastní neverbální komunikace

Neverbální komunikace v konfliktu; Verbální komunikace v konfliktu

Fáze konfliktu a zásady jeho deeskalace; Nácvik deeskalace

Důsledky konfliktu v kontextu poskytování sociální služby

Jiné strategie řešení konfliktů a relevantní zdroje