Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Osou logoterapie je nacházení smyslu v různých životních aspektech.

Možnosti a přínos logoterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Logoterapie je stále, v českých podmínkách, rodící se disciplína, která se stává teoretickým základem metod pracující s obnovou smyslu života. Osou logoterapie je nacházení smyslu v různých životních aspektech. Uplatnění této metody graduje v pomáhajících profesích, speciiálně v sociální péči, kdy pracovník je často veden k hodnocení svého postoje k profesi, svých motivů, hodnot a toto uvědomění mu následně slouží jako vzácný nástroj správného zacházení s různými typy klientů. Nalézt smysl lidské existence v osobní i pracovní úrovni, je prvořadou motivační silou člověka. Úlohou logoterapie je pomoci jedinci v konkrétní pracovní i životní situaci nalézt odpověď, která je pro něho smysluplná. Logoterapie se též zaměřuje na duchovní stránku jedince, která si klade za cíl pomoci profesionálovi i klientovi k dobré konkrétní životní volbě, k odpovědnosti za ni a následném prožívání smysluplného života. Logoterapii založil Viktor Frankl, který prožil několik let v koncentračním táboře, který přežil a konkrétním příkladem demonstroval, že věci mají svůj smysl i tehdy, když životní situace se jeví nanejvýše obtížná. Logoterapii lze uplatnit v sociální oblasti u řady klientů nejen v jejich obtížných životních situacích, ale je to metoda, která může jedince vést, pravidelným správným zacházením se sebou sama, k lepší životní náplni a kondici.