Misijní seminář

Seminář je určen všem pracovníkům NADĚJE.

Misijní seminář
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
 
 
 
 

Seminář je realizován jednou ročně na podzim. Zváni jsou všichni pracovníci NADĚJE. Každý rok je voleno téma semináře blízké sociální práci, etice, náboženství či filosofii. Přednášky mohou přispět k sebereflexi pracovního i osobního života a k povzbuzení do další práce. 

Seminář je příležitostí k setkání lidí s různou životní i pracovní zkušeností, ke sdílení a odpočinku.