Motivace klienta ke změně

Kurz uvádí frekventanty do základů teorie a praxe tzv. Motivačních rozhovorů, jako svébytného poradenského a terapeutického systému práce s klientem. Účastníci se naučí především rozumět principům procesu změny a důvodům k ní.

Motivace klienta ke změně
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Pracovníci budou seznámeni se základní teorií o procesu změny u tak zvaně nemotivovaných klientů. Získají návodný postup jak vnímat a rozumět specifickým potřebám klientů, jak rozlišovat mezi vnitřní a vnější motivací klienta

a orientovat se ve smyslu a poslání konkrétní služby, kterou nabízí a znát z toho vyplývající hranice pracovníka v přebírání kontroly a nabízení pomoci. V rámci kurzu bude provedeno několik cvičení, které pomohou pracovníkům ilustrovat teoreticky přednesené techniky, jak vést rozhovor, rozumět jeho základním fázím, zvláště pak zvýšit svou jistotu v dojednávání, které je podmínkou pro nalezení cíle práce s uživatelem. Na závěr kurzu budou na základě vlastních klientských kazuistik demonstrovány možnosti a limity práce s klienty, kteří změnu nechtějí, nebo se jim nedaří uskutečnit.

Stručný obsah kurzu:

Teorie potřeb

Teorie motivace a techniky motivačních rozhovorů

Nácvik dovedností pro zvládnutí technik vedení motivačního rozhovoru

Nácvik vedení rozhovoru s klientem