Efektivní komunikace

Komunikace je pro člověka typická schopnost přijímat a předávat sdělení.

Efektivní komunikace
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Efektivní komunikace představuje takový způsob výměny informací mezi dvěma subjekty, při kterém jsou využívány všechny složky komunikace a sdělení jsou předávána a přijímána tak, aby nedocházelo k jejich posunu a zkreslení a lidé skutečně slyšeli to, co bylo záměrem jim sdělit. V kurzu Efektivní komunikace se zaměříme na porozumění komunikačnímu procesu v osobním i pracovním životě. Budeme se zabývat úskalími, na která v komunikaci můžeme narazit a na chyby, kterých se v komunikaci často dopouštíme. Seznámíme se s různými komunikačními typy lidí a se základními způsoby, jak s nimi komunikovat. Prakticky si vyzkoušíme způsob kladení otázek, aktivní naslouchání, empatickou reakci a poskytování zpětné vazby.

 

Obsah:

Složky komunikace

Komunikační proces

Šumy v komunikaci

Komunikační techniky

Zpětná vazba

Komunikační typy