Zvládání stresu a stresové zátěže

Účastníci kurzu porozumí pojmům stres, zátěž, syndrom vyhoření, budou znát příčiny a symptomy. Dostanou příležitost k reflexi vlastní situace v kontextu stresové zátěže a syndromu vyhořením, hledání vlastních zdrojů a možnosti změny, seznámí se s nabídkou forem řešení. Prostor bude věnován také ukázce a nácviku relaxačních technik.

Zvládání stresu a stresové zátěže
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Stručný obsah kurzu:

Práce s pojmy stres, stresová zátěž

Práce s pojmy syndrom vyhoření, příčiny, symptomy

Intervence, terapie a prevence v kontextu syndromu vyhoření

Překonávání stresu

Relaxace, autogenní trénink