Úvod do problematiky práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou

Vzdělávací program seznamuje s psychiatrickou problematikou sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v kontextu současné sociální práce a poskytování sociálních služeb.

Úvod do problematiky práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Cílem je seznámit frekventanty se základními pojmy psychopatologie, které potřebují jak ke správnému přístupu ke klientovi a k pochopení jeho chování, tak ke správné interpretaci lékařských sdělení, se kterými přijdou do styku. Pozornost je věnována popisu jednotlivých psychických poruch a chorob s ohledem na potřeby sociálních pracovníků porozumět chování svých klientů a zejména doporučením vhodných komunikačních prostředků pro klienty se specifickými potřebami.

 

Obsah:

Psychopatologie

Vodítka pro diagnostiku v primární péči

Způsoby léčby

Legislativní kontext

Konkrétní zkušenosti

Navázání, udržení a ukončení kontaktu s psychiatrickým klientem