Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty

Kurz v úvodu seznamuje účastníky s problematikou psychických onemocnění a se specifiky komunikace.

Úvod do komunikace s psychicky nemocnými klienty
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz v úvodu seznamuje účastníky s problematikou psychických onemocnění a se specifiky komunikace v souvislosti s jednotlivými diagnózami i v souvislosti s onemocněním somatickým. Podrobněji pak vzhledem k oblasti psychotických diagnóz a hraniční poruchy osobnosti, včetně techniky preterapie, která umožňuje navázat komunikaci i s člověkem, který není aktuálně schopen vstoupit do kontaktu. Hlavně v oblasti dlouhodobé spolupráce s psychicky nemocným klientem pak i s propojením komunikace a profesního vztahu. Výklad je průběžně doplněn praktickými ukázkami a mikrokazuistikami.

 

Obsah:

Psychopatologie

Teorie komunikace

Jak se mluví s hlasy

Komunikace s vážně psychicky nemocnými

Problematika komunikace se somaticky nemocnými

Preterapie