Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí

Jak pracovat s klientem s rizikem v chování? Tuto otázku často řeší většina pracovníků v sociálních službách.

Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování a metody de-eskalace napětí
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Nejen klienti, ale i pracovníci pociťují občas agresi vůči druhým nebo vůči svému okolí. A klienti jsou často velmi citliví na projevy skryté agrese pracovníků. Základem problémového chování je více než u 90 % uživatelů sociálních služeb neuspokojování jejich potřeb. Nedostatečná znalost příčin tohoto chování včetně neznalosti spouštěcích mechanizmů neklidu nebo agrese vede k užití možné restrikce vůči klientovi, a to vede zpětně k narušení komunikace mezi klientem a pracovníky poskytovatele sociálních služeb. V současné době nejsou dostatečně nastaveny povinnosti vzdělávat se v oblastech alternativních komunikací a metodách práce s těmito klienty, a to jak ze strany managementu, tak ze strany pracovníků.

 

Stručný obsah kurzu:

Legislativa.

Humánní přístup k problémovému klientovi.

Primární a sekundární prevence.

Kyvadlo incidentu fyzické agrese a křivka agrese.

Tři fáze jednoho incidentu.

Metody a techniky v rozčilující fázi incidentu.

Terapeutické a rizikové scénáře.