Specifika komunikace s klienty sociálních služeb

Kurz nabízí frekventantům základní teoretické znalosti v oblasti vedení rozhovoru s klientem sociálních služeb, o specifikách, které s sebou komunikace s klientem sociálních služeb přináší.

Specifika komunikace s klienty sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Kurz je veden prakticky, interaktivně, aby frekventanti prohloubili také své dovednosti v oblasti vedení rozhovoru s klientem, v situacích, které provází emoce jako je hněv, pláč, agrese apod., naučí se také vedení rozhovoru se specifickými klienty s ohledem na jejich věk, zdravotní stav, sociální postavení a další. Součástí kurzu je nácvik práce s emocemi v komunikaci, množství modelových situací, při kterých si účastníci můžou své dovednosti ověřit, a množství konkrétních příkladů z praxe v sociálních službách.

 

Stručný obsah kurzu:

Základy poradenského rozhovoru v sociálních službách

Komunikace a emoce – pláč, mlčení

Komunikace s úzkostným klientem

Komunikace a emoce – hněv

Vedení rozhovoru se specifickými klienty

Vedení rozhovoru s obtížnými klienty